Adaptogeny to wyjątkowe rośliny, charakteryzujące się dobroczynnym wpływem na ludzkie ciało i umysł. Nadrzędną właściwością wszystkich adaptogenów jest niwelowanie skutków stresu oraz adaptacja organizmu do niesprzyjających warunków zewnętrznych.

Nazwa „adaptogen” pochodzi od łacińskiego czasownika adaptare, co oznacza „przystosowywać, dopasowywać”

Termin ten opisuje najważniejszą właściwość tych niezwykłych roślin, która polega na wzmacnianiu zdolności przystosowawczych organizmu w niekorzystnych warunkach.

Adaptogeny mają również działanie uspokajające, podtrzymują reakcję walki organizmu ze stresem, zawierają elementy chroniące neurony, zapobiegają przemęczeniu organizmu, mają właściwości antydepresyjne czy stymulują centralny system nerwowy. Dlatego też umieściliśmy je w naszych produktach.